Breadcrumbs

Homepage

The John Marshall Law School, Chicago, USA ve spolupráci s děkanem Právnické fakulty MU

vypisuje

výběrové řízení

na jeden jednosemestrální stipendijní studijní pobyt
The John Marshall Law School v Chicagu
v podzimním semestru 2020

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti, kteří jsou v současné době ve 3. a 4. ročníku magisterského studia PrF MU a mají výbornou znalost angličtiny.

Termíny

V angličtině řádně vyplněné přihlášky (na PC) odevzdejte v elektronické formě prostřednictvím online přihlášky pro Fakultní smlouvy v Informačním systému ISOIS

do pátku 27. září 2019.

Na přihlášky odevzdané po tomto datu a na přihlášky neúplné nebude brán zřetel.

Na základě řádně odevzdaných přihlášek bude proveden užší výběr (shortlist) uchazečů, se kterými bude představiteli The John Marshall Law School veden pohovor

v 15. října 2019 v místnosti č. 043
(začátek pohovorů: 13:30 hod.)

Seznam uchazečů vybraných pro pohovor bude zveřejněn nejpozději v pátek 11. října 2019 na nástěnce Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU a na webových stránkách oddělení.

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. v.r.
děkan Právnické fakulty MU


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014