Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Po ukončení pobytu

Od ukočení pobytu je student povinen do 10 dnů předložit na Centru zahraniční spolupráce MU (CZS) potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies).

Do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek je student povinen předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records).

V případě zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+, do 30 dnů od obdržení emailové výzvy je student povinen vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey).

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CZS.

Uznávání předmětů/kreditů je v kompetenci fakulty, přičemž podrobný postup, jak si nechat uznat předměty ze zahraničního studijního pobytu, student najde zde, případně se může informovat na Oddělení pro zahraniční vztahy  či Studijním oddělení PrF MU.

Fakulta též požádá studenta o sdílení svých zkušeností s cílem motivovat také další studenty k výjezdu do zahraničí. Zkušenosti studentů jsou dostupné v rámci informací uvedených na stránce každé univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.