Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Jazykové přezkoušení

Mezi podmínky výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ a mezifakultních smluv patří úspěšné absolvování jazykového přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem anglickým, německým a francouzským.

Termín

Prosinec roku předcházejícího výběrovému řízení, přičemž konkrétní termíny a požadavky jsou standardně zveřejněny v průběhu listopadu.

Přihlášku k jazykovému přezkoušení vyplňte v tomto formuláři a odešlete do 22. listopadu 2021.
 
Přezkoušení proběhne distanční formou.  

  • písemná část online jako odpovědník v ISu
anglický jazyk 3. prosince 2021 v 9.30 hod.
německý jazyk 3. prosince 2021 v 11.00 hod.
francouzský jazyk 3. prosince 2021 v 10.30 hod.
  • ústní část jako videokonferenční hovor
    • termíny budou vypsány v IS v předmětu EL027 Erasmus – přihlášky

      V případě příznivé epidemiologické situace se budou pohovory konat prezenčně.

V rámci přezkoušení uchazeči pohovoří o oblasti svého studijního zájmu a prokáží všeobecnou i specializovanou jazykovou kompetenci.

Organizátor

Centrum jazykového vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem italským, španělským, portugalským, event. jiným organizováno není; student prokáže znalost příslušného jazyka předložením potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické přihlášky, a sice nejpozději do uzávěrky pro podávání elektronických přihlášek na studijní pobyty.

Některé partnerské školy (australské, kanadské, ale i některé evropské) vyžadují mezinárodní certifikáty z angličtiny. Podrobné informace jsou součástí vyhlášení výběrového řízení či je možné je předem získat na Oddělení pro zahraniční vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.