Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Před odjezdem

Administrativní záležitosti spojené s kroky před odjezdem na studijní pobyt řeší student s Centrem zahraniční spolupráce MU (CZS), kde spadá do agendy koordinátora podle počátečního písmene svého příjmení. Tyto kroky se týkají i finančních záležitostí, jak v případě programu Erasmus+, tak i mezifakultních smluv.

Studijní smlouvu (Learning Agreement) student konzultuje s oborovým koordinátorem (pověřenou osobou – Responsible Person) na fakultě, který potvrdí způsob uznávání studia a svým elektronickým podpisem odsouhlasí, že předměty absolvované v zahraničí budou studentovi po návratu uznány.

Student je dále povinen o svém výjezdu informovat studijní oddělení na fakultě, a to prostřednictvím Informačního systému MU,  kam (podle čl. 3 a čl. 7 směrnice rektora č. 8/2011) nahraje naskenovaný LA. Kompletní návodný postup, jak žádat o  individuální úpravu studia v souvislosti s výjezdem na zahraniční studijní pobyt v rámci výměnných programů, je k dispozici zde.

Student se řádně zapíše ke studiu v dalším semestru (v semestru, kdy bude na zahraničním pobytu). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.