Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Finanční podmínky

Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje, respektive vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora je pouze příspěvkem k úhradě nákladů spojených se studiem v zahraničí.

Erasmus+

Výše stipendia na studijní pobyty v závislosti na destinaci:

510 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:

  • Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie

450 EUR/měsíc – země s průměrnými životními náklady:

  • Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

330 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:

  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CZS.

Mezifakultní smlouvy

Výše stipendia je obvykle 8 až 20 tisíc korun na měsíc, celkem 10 měsíců na akademický rok. Stipendium se liší podle cílových zemí a podmínek pobytu.

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CZS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.