Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Finanční podmínky

Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje, respektive vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora je pouze příspěvkem k úhradě nákladů spojených se studiem v zahraničí.

Erasmus+

Výše stipendia na studijní pobyty v závislosti na destinaci:

  • 600 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
  • 480 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Období online mobility není ze strany programu Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.  

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CZS.

Mezifakultní smlouvy

Výše stipendia je obvykle 8 až 20 tisíc korun na měsíc, celkem 4-5 měsíců na akademický rok. Stipendium se liší podle cílových zemí a podmínek pobytu.

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CZS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.