Vyhledávání na této stránce není aktivní.

O pobytech

Pro koho?

Zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+ a mezifakultních smluv se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného magisterského nebo doktorského studijního programu a je po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Právnické fakultě MU.

Kdy / Na jak dlouho?

Zahraniční pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku Mgr. studia. Přehlednější harmonogram kroků, které je nutno sledovat a učinit před pobytem, nabízí časová osa.

Studijní pobyty v zahraničí mohou trvat 3 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsíce se považuje 90 dní. V případě praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se jedná o délku od 2 do 12 měsíců. Studenti se navíc mohou účastnit zahraničního pobytu opakovaně. Celková délka pro studenty v 5-letém Mgr. studijním programu je 24 měsíců, přičemž těchto 24 měsíců může tvořit studijní pobyt, praktická stáž a/nebo kombinace obou těchto aktivit.

Kam?

Seznam zahraničních univerzit, na které je možné si podávat přihlášky na studijní pobyty, je dostupný na této stránce. Seznam je průběžně aktualizován a jeho konečná podoba je součástí vyhlášení výběrového řízení. Výběrovému řízení předchází jazykové přezkoušení. Pokud student ve výběrovém řízení uspěje, je nominován na zahraniční univerzitu a postupuje dál dle informací týkajících se jednotlivých kroků před odjezdem, během pobytupo ukončení pobytu.

 • Prosinec

  • Jazykové přezkoušení
 • Leden

  • Vyhlášení výběrového řízení (Erasmus+/Mezifakultní smlouvy)
 • Únor/Březen

  • Výběrové řízení pro následující ak. rok (Erasmus+/Mezifakultní smlouvy)
  • Přihlášky na zahraniční instituci přes mezifakultní smlouvy
  • Info schůzky pro Erasmus+ (CZS)
 • Květen/Červen/Červenec/Srpen

  • Přihlášky na zahraniční instituci přes program Erasmus+
  • Uzavření studijní smlouvy (“Learning Agreement“)
  • Zajištění ubytování a dalších praktických záležitostí před odjezdem
 • Srpen/Září/Říjen/Listopad

  • Vyřízení stipendií
  • Zaevidování zahraničního pobytu v IS MU/Žádost o ISP
  • Přihlášky na zahraniční instituci na jarní semestr a další následná administrativa jako pro podzimní semestr (viz výše)

Jazykové přezkoušení

Přihláška

Finanční podmínky

Před odjezdem

Během pobytu

Po ukončení pobytu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.