Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Pracovní stáže

Zahraniční pracovní stáž je skvělá příležitost, jak nejen získat praktické zkušenosti během studia a zároveň kredity, ale i jak si prohloubit komunikační schopnosti a jazykové a mezikulturní dovednosti.

Stáž se musí vztahovat ke studiu, případně k potřebám osobního rozvoje. Vyjíždějící studenti si zapisují předmět MVV38K a po splnění podmínek jeho absolvování získávají až 30 ECTS.

V případě praktické stáže v rámci programu Erasmus+ je možné stáž absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU), přičemž Masarykova univerzita přispívá studentům stipendiem ve výši cca 600 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Další nabídky stáží jsou zveřejněné na webu Centra zahraniční spolupráce MU či na fakultní stránce Další pobyty a stáže.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.