Breadcrumbs

Homepage

Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

výběrové řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu

ERASMUS+
pro studenty doktorského studia
v akademickém roce 2020/2021

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

  • uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku doktorského studijního programu,
  • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2019 podmíněně,
  • uchazeč přiloží k přihlášce do výběrového řízení doklad o znalosti příslušného jazyka,
  • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ a který se ze studijního pobytu odhlásil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

  • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí,
  • přihlášku je třeba osobně odevzdat nejpozději 19. 2. 2020 do 12 hod. Bc. Anně Tomenendalové na Oddělení pro zahraniční vztahy, místnost 127, nebo ve stejném termínu podepsanou a naskenovanou zaslat emailem na adresu anna.tomenendalova@law.muni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu kreditů získaných v doktorském studijním programu na PrF MU ke dni 19. 2. 2020. V případě rovnosti kreditů rozhoduje studijní průměr ke dni 19. 2. 2020.

 

V Brně dne 3. února 2020

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
děkan Právnické fakulty MU

Přílohy

  1. Seznam univerzit
  2. Přihláška

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014