Drobečková navigace

Úvodní strana

The John Marshall Law School 2017

The John Marshall Law School, Chicago, USA ve spolupráci s děkankou Právnické fakulty MU

vypisuje

výběrové řízení

na jeden jednosemestrální stipendijní studijní pobyt na The John Marshall Law School v Chicagu
v podzimním semestru 2018

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti, kteří jsou v současné době ve 3. a 4. ročníku magisterského studia PrF MU a mají výbornou znalost angličtiny.

Termíny

V angličtině řádně vyplněné přihlášky (na PC) odevzdejte v elektronické formě prostřednictvím aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU

do soboty 30. září 2017.

Na přihlášky odevzdané po tomto datu a na přihlášky neúplné nebude brán zřetel.

Na základě řádně odevzdaných přihlášek bude proveden užší výběr (shortlist) uchazečů, se kterými bude představiteli The John Marshall Law School veden pohovor

v úterý 17. října 2017 v místnosti č. 109
(začátek pohovorů: 13:30 hod.)

Seznam uchazečů vybraných pro pohovor bude uveřejněn nejpozději v pátek 13. října na nástěnce Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU a na webových stránkách oddělení.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka Právnické fakulty MU


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014