University of Tromso

400 km za polárním kruhem

Markéta Polášková (Semesters:autumn 2013)
Troms? se nachází přibližně 400 km za polárním kruhem, tudíž zde student během svého pobytu zažije jak polární noc, tak polární den. Kolem ostrova se tyčí hory, které jsou velice hojně navštěvované jak studenty, tak i místními obyvateli, pokud to počasí dovoluje. Také ve městě je dostatek příležitostí pro kulturní vyžití všeho druhu. \r\nV budově právnické fakulty se nachází rovněž právnická knihovna, navíc je fakulta spojena s ostatními hlavními budovami kampusu spojovacími chodbami, což studenti ocení převážně v časech velice proměnlivého a deštivého počasí. Vyučující preferují spíše individuální přístup ke studentům, běžné jsou zde menší skupiny studentů jak na přednáškách, tak seminářích. Výuka probíhá blokově, důraz je kladen na samostudium a zkoušky se konají na konci semestru, zpravidla bývají písemné šestihodinové.\r\n

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014