University of Gent

Erasmus v Gentu

Petr Procházka (Semesters:autumn 2016)
Úvodem, Erasmus v Gentu je dobrá volba. Zodpovědný student si tam vyzkouší studium na prestižní zahraniční právnické fakultě, ostatní, že brněnská práva mají opravdu dobrou úroveň a že pokud bez problémů zvládá studium doma, zvládne ho pravděpodobně bez problémů i v Belgii. Na své si díky skvělé poloze Gentu v rámci Evropy přijdou jak studenti cestovatelé, tak, díky množství ostatních studentů ve městě, i party studenti. Jedinou nevýhodou jsou relativně vyšší náklady v průběhu semestru, stipendium tak tak vystačí na ubytování a ostatní náklady jsou přibližně dvoj- až trojnásobné, jako v Brně. Samotné studium je v zásadě podobné tomu, na co je člověk zvyklý z brněnských práv. Výuka se však nedělí na přednášky a semináře, předměty jsou v různé míře interaktivní, vyžadují různou míru přípravy a podle toho se charakterem více blíží buď našim přednáškám, anebo seminářům. Docházka je pro některé předměty povinná, pro jiné ne, volného času (na psaní seminárek do Brna :-) ) je však v každém případě dost. Studijní morálce pomáhá převážně ambicióznější a zodpovědnější naladění domácích i zahraničních studentů, kteří berou erasmus v menší míře jako placenou dovolenou, než jak je tomu (údajně) u některých studentů v jihoevropských, koupacích destinacích (jestli to mělo vliv na moji studijní morálku nechám bez komentáře). V neposlední řadě nabízí univerzita v rámci různých předmětů zajímavé exkurze do Evropského parlamentu nebo Soudního dvora EU (v rámci které se s námi např. setkal prezident SDEU, který má jakožto belgičan k UGentu blízko).

ERASMUS+ Právnická fakulta UGent

Tomáš Hrstka (Semesters:spring 2015)
Studium na Právnické fakultě UGent je rozhodně výrazně náročnější, než by jeden od Erasmu čekal. Výměnní studenti jsou zařazeni do kurzů, které slouží běžným studentům a studentům LL.M. programů - z toho také pramení vyšší náročnost kurzů a zkoušek. Pro studium je třeba se víceméně pravidelně připravovat na hodiny (především čtení obsáhlých textů). Zkoušky jsou pak poměrně náročné, ale snad zvládnutelné (s poctivou přípravou). Na druhou stranu, absolvovat Erasmus na PrF UGent naučí studenta PrF MU si vážit jednoduchosti zkoušek v Brně a zároveň tím přibude do Vašeho CV položka, která nebude budoucími zaměstnavateli přehlížena jako půlroční exchange-students-party. Hlásit se na PrF UGent doporučuji spíš cílevědomým a spíše disciplinovaným studentům práv. UGent je velmi doporučován pro studium předmětů zaměřených na EU a pak také předmětů týkajících se mezinárodní arbitráže. Jsou tu však i jiné zajímavé předměty jako např. Sociologie práva, Vesmírné a vzdušné právo, Lidská práva v rozvojových zemích, Mergers and Acquisitions,...

Odborně a jazykově přínosný pobyt v Gentu

Lucie Svačinová (Semesters:autumn 2013)
Studium na Universiteit Gent bylo z akademické stránky poměrně náročné,\r\navšak jeho osobní odborný přínos tomu zcela odpovídá a to i po stránce\r\njazykové. Belgie má navíc tu výhodu, že se všude (i s řidičem autobusu) bez problémů domluvíte anglicky a dále se dá Belgie za slušnou cenu procestovat vlakem. Gent je opravdu nádherné město, zejména jsem si užívala množství parků a\r\ncesty podél kanálů, kam jsem chodívala běhat. \r\n\r\nPokud se týče ubytování, pak rozhodně doporučuji koleje, protože je to to\r\nnejlepší místo, kde můžete potkat nové lidi, což je také účelem Erasmu. Já\r\nsama jsem byla na kolejích víc než spokojena, což dokládá i přiložené foto. Mimochodem belgické pivo (zejm. 9% Leffe) a wafle jsou naprosto úžasné!

Plusy i minusy studia v Gentu

Monika Píšová (Semesters:year 2012)
Erazmus v Gente bol síce výbornou skúsenosťou hľadiska možnosti vyskúšať si štúdium a život v inej krajine, na druhej strane by som si však pri možnosti znova si vybrať, vybrala inú destináciu. Toto by malo jednak dôvody finančné, keďže štipendium v tomto prípade pokrylo len cca 50% nákladov, jednak administratívne, keďže počiatočné problémy s podpisom všetkých potrebných dokumentov boli veľmi nepríjemné a jednak študijné, keďže na rozdiel od iných destinácií sme boli v porovnaní s domácimi študentmi dokonca znevýhodnení.

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014