University of Derby

University of Derby - College of Business, Law and Social Sciences

Veronika Koudelková (Období: podzim 2016, jaro 2017)
Pobyt na University of Derby jsem si zvolila proto, že jako jediný z nabídky byl vypsán na dva semestry, což se mi pro procvičení angličtiny jevilo jako super volba. Řekla jsem si, že čím déle v tom prostředí budu, tím lépe. Společnost mi pro celý pobyt dělala spolužačka z právnické fakulty, a i když jsme se před pobytem prakticky neznaly, tak jsem byla ráda, že v tom nebudu sama a musím říct, že nás pobyt celkem stmelil. Jako ubytování jsem si zvolila univerzitní koleje Princess Alice Court, jelikož mi přišly jako jistější volba. Obývala jsem samostatný pokoj s vlastní koupelnou, kuchyň byla společná s dalšími spolubydlícími. Obecně bydlení na koleji hodnotím velmi pozitivně. Pro studenty, kteří koleji obývali, se konalo mnoho seznamovacích akcí, výletů nebo i kurzů vaření. Každý pokoj byl ještě vybaven telefonem, díky kterému jsme mohli zdarma volat na čísla patřící správě kolejí. Když se tedy vyskytl jakýkoliv problém, dal se hned řešit. Hned po příjezdu jsem se zúčastnila přivítání zahraničních studentů v budově kampusu. Zde jsem se osobně seznámila s referentkou oddělení pro zahraniční studenty, která měla na starosti konkrétně studenty programu Erasmus. Již v ten den mi bylo oznámeno, že předměty, které jsem měla uvedené v Learning Agreementu (LA) byly z jiného výběru než měly být, a tudíž bude potřeba celý dokument vypracovat znovu. V souvislosti s přepisováním LA jsem zjistila, že pro studenty magisterského studia práv není výběr předmětů příliš rozsáhlý. V každém semestru bylo na výběr, pokud si dobře vzpomínám, ze čtyř předmětů a pro splnění kreditového limitu nám bylo doporučeno, abychom si zapsaly tři předměty. Z finálního výběru předmětů jsem nebyla příliš nadšená, protože šlo o odvětví, o které jsem se moc nezajímala, ale kvůli omezenému výběru jsem nemohla volit jinak. Později si na úzký výběr stěžovali i ostatní studenti magisterského programu. Co se týče administrativy, tak mě překvapila ještě jedna věc. Když začala samotná výuka, tak jsme se po každém semináři šly za vyučujícím zeptat, zda jsou požadavky na ukončení předmětu stejné i pro nás "erasmáky". K našemu údivu jsme zjistily, že většina vyučujících ani nevěděla, co si pod pojmem "Erasmus" představit. Nutno dodat, že jsme na jejich právnické fakultě byly první, které se v rámci magisterského programu Erasmu zúčastnily, a proto vlastně nevěděli, co s námi. I přesto si myslím, že by měla mezi centrem pro zahraniční studenty a jednotlivými fakultami fungovat lepší informovanost o přijíždějících studentech. Samotný koordinátor magisterského programu právnické fakulty nám narovinu řekl, že neví, co s námi mají dělat, ale že se to všechno nějak vyřeší. Ačkoliv se všechny administrativní problémy dříve, či později objasnily, tohle přijíždějící student od přijímací instituce opravdu slyšet nechce. Nyní bych přešla k průběhu výuky. Každý předmět byl vyučován prostřednictvím semináře o rozsahu tři hodiny týdně za sebou, samozřejmě s přestávkou. Většinou měl vyučující připravenou prezentaci, ke které přednášel komentář. Předměty se neukončovaly ústní ani písemnou zkouškou, nýbrž jsme vždy vypracovali seminární práci v rozsahu cca. 4000 slov. Tento požadavek na ukončení mě docela překvapil a zarazil, protože praxe s psanou angličtinou v takovém rozsahu jsem moc neměla a říkala jsem si, jestli to není pro zahraniční studenty až moc náročné. Každopádně měl každý předmět v sylabu uvedenou odbornou literaturu, ze které se dalo čerpat. Obecně musím říct, že se semináře ve většině případů držely předepsaného obsahu a byly vedeny přehledně, více či méně interaktivně. Vyzkoušeli jsme si například prezentování odborného tématu před třídou, vyjednávání mezinárodních kupních smluv nebo sepisování reportu o porušení lidských práv. Kdybych měla pobyt na přijímací instituci celkově zhodnotit, tak musím říct, že byly chvíle, kdy jsem byla rozčarovaná až zklamaná a to hlavně z počátečních administrativních problémů a z malého výběru předmětů ke studiu. Na druhou stranu musím přiznat, že i přes všechna úskalí se nám vyučující i koordinátoři snažili pobyt ulehčit a zpříjemnit. I přesto si však nejsem jistá, jestli bych Derby volila znovu.

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014