University of Lisbon

Flashback z Erasmu

Vlastimil Jandásek (Období: jaro 2016)
Erasmus je pro každého studenta unikátní příležitostí k poznávání různých metod řešení a přístupů ke shodným problémům, zdokonalování komunikačních dovedností, ale i k porozumění a poznávání odlišných (vzhledem k celosvětovosti studentské mobility nejen evropských) kultur. Neméně důležité je získávání cenných sociálních kontaktů s vysokoškoláky v Evropě. Erasmus je vynikající zkušenost, na kterou budu jistě dlouho a rád vzpomínat.

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014