Catholic University of Louvain

Není Louvain jako Louvain

Adam Hussein (Období: podzim 2019)

Opravdu není, to bylo první překvapení. Jedná se v podstatě i o stejnou univerzitu, která však byla rozdělena na valonskou (Louvain-la-Neuve) a vlámskou (Leuven/Louvain) část. Vlámská část sídlí v původních prostorách starobylé univerzity. Valonská část se přesunula a v podstatě pro ní bylo postaveno v před nějakými 50 lety malé město - Louvain-la-Neuve, kde jsem strávil 5 měsíců. Vzhledem k datu výstavby je většina budov víceméně podobná, postavená z cihel, až na skleněnou budovu auly a pár dalších výjimek. LLN je vyloženě studentské město. V centru se taky nachází většina fakult a univerzitních staveb. Na okraji města je velké univerzitní sportovní centrum a studenti mají na výběr z OBROVSKÉHO množství aktivit. Studenti se zde organizují do spolků (cercles) či společných tematických ubytování (kot-a-projet), do kterých je možné se přidat. Pro erasmové studenty je zvlášť vytvořen Kot Erasmus, který pro ně pořádá různé akce, výlety, aktivity apod. Univerzita jako taková je na vysoké úrovni, alespoň z mé zkušenosti s právnickou fakultou a fakultou ekonomických a politických studií, a vyučující jsou opravdoví profesionálové. Jediný problém či nedostatek, kterého jsem si všiml, je nepřehlednost webu a nedostatečná integrovanost vnitřního systému uživatelského systému. Za mě skvělá zkušenost a univerzitu i město doporučuji!

Erasmus v Louvain-la-Neuve

Jan Sedlák (Období: podzim 2018)

Před odjezdem je nejdůležitější si uvědomit, že katolická univerzita v Lovani je rozdělena na vlámskou a valonskou část, kdy vlámská část se nachází ve městě Lovaň (Leuven) a valonská část ve městě Nová Lovaň (Louvain-la-Neuve). Město Nová Lovaň bylo vybudováno v 60-70. letech minulého století jako studentské město pro studenty francouzské části katolické univerzity v Lovani. Na první pohled se může zdát, že se jedná o poměrně malé a na pohled neatraktivní město, jelikož většina města je tvořena budovami univerzity a univerzitními "kolejemi", nicméně se jedná o ideální místo pro studenty. Jelikož na zdejší univerzitě studuje více jak 20 tisíc studentů, je celé město koncipováno jako "student-friendly". Ve městě se nachází velké nákupní centrum, kino, mnoho obchodů, kaváren, restaurací, fast foodů, hospod (speciálně doporučuji restauraci Mamma Mia, jejíž majitel je Slovák a na čepu mají Plzeň). Součástí města je i obrovský sportovní komplex. I když měsíční stipendium rozhodně nepokryje celkové životní náklady, město je výrazně levnější než jiná větší belgická města. Kromě barů a diskoték jsou zde i studentské kluby, tzv. "cercles", kdy každý spolek zaštiťuje jednotlivou fakultu a tyto spolky pořádají od pondělí do čtvrtku párty plné studentů a levného belgického piva. Město se nachází cca. 45 minut vlakem od Bruselu, takže není problém procestovat zbytek Belgie nebo se podívat do okolních zemí. Univerzita nabízí mnoho předmětů jak ve francouzštině a angličtině, velkou výhodou je to, že fakulta publikuje dopředu seznam předmětů včetně označení, zda jsou tyto předměty pro studenty více "friendly" nebo "risky". Na této univerzitě nejsou přednášky, pouze semináře, kde je docházka nepovinná, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o prestižnější a náročnější univerzitu než je Masarykova univerzita, je příprava na semináře a zkoušky náročnější, ale nejedná se o nic, co by průměrný student nezvládl.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014