Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů PrF MU

PrF MU stanovila „pověřené osoby“, které plní funkci pověřených osob ve smyslu Směrnice MU č. 8/2011, kterou doplňuje Opatření děkana PrF MU č. 1/2014.

 • Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
  Pověřená osoba pro výjezdy na studijní a pracovní pobyty
  – všechny mobilitní programy

  doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  Telefon: 549 49 6636
  Místnost: 304
  Michal.Radvan (zavináč) law.muni.cz
 • Oborový koordinátor programu Erasmus+
  Pověřená osoba pro výjezdy na studijní a pracovní pobyty
  – program Erasmus+

  doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  Telefon: 549 49 6636
  Místnost: 304
  Michal.Radvan (zavináč) law.muni.cz
 • V době nepřítomnosti doc. Radvana zastupuje
  doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  Telefon: 549 49 3870
  Místnost: 230
  Marek.Frystak (zavináč) law.muni.cz
 • Proděkanka pro Mgr. studijní program
  Pověřená osoba pro rozhodování o klasifikaci a výši uznaných kreditů
  JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
 • V době nepřítomnosti JUDr. Jurníkovou zastupuje
  doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • Administrátoři zahraničních pobytů
  pověření uznáváním kreditů po podání žádosti v IS
   • studijní referentka
    Bc. Petra Marková,
    Telefon: 549 49 5858
    Místnost: 116
    Petra.Markova (zavináč) law.muni.cz

   8. - 11. semestr (a studenti 7. semestru podávající žádost o uznání předmětů ze zahraničních pobytů po 15.2.)

   • studijní referentka
    Bc. Kateřina Koželuhová,
    Telefon: 549 49 8077
    Místnost: 117
    Katerina.Kozeluhova (zavináč) law.muni.cz

   3. - 7. semestr (studenti 7. semestru podávající žádost o uznání předmětů ze zahraničních pobytů do 15.2.)


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014